Toiminta

Maailman musiikin keskus on yksi Suomen musiikki-instituuteista. Sen keskeinen tehtävä on koota, tallentaa ja jakaa tietoa maailman musiikkikulttuureista. Maailman musiikin keskus järjestää koulutusta ja musiikkitapahtumia, tuottaa äänitteitä ja muita julkaisuja, tukee yhteyksiä alan toimijoiden välillä sekä Suomessa että kansainvälisesti, toteuttaa musiikkiin liittyviä kehitysyhteistyöhankkeita, tarjoaa konsultointia, osallistuu alan tutkimustoimintaan ja tiedottaa alaa koskevista uutisista ja tapahtumista. Instituutilla on oma kirjasto ja arkisto, jotka ovat kaikille avoimia.
Maailman musiikin keskus on perustettu vuonna 1979, ja se toimi vuoteen 1991 asti nimellä Työväenmusiikki-instituutti. Musiikki-instituuttia ylläpitää samanniminen yhdistys, Maailman musiikin keskus ry, jonka jäsenjärjestöjä ovat Kansan Sivistystyön Liitto, Suomen Etnomusikologinen Seura ry ja Elvis ry.

Maailman musiikin keskus ry voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Tapahtumat

Maailman musiikin keskuksen suurin vuosittainen tuotanto on maailman eri musiikkikulttuureihin keskittyvä Etnosoi!-festivaali. Etnosoi! on Suomen ensimmäinen maailmanmusiikkifestivaali. Ensimmäisen kerran se järjestettiin 1988. Festivaali järjestetään marraskuussa ja sen tavoitteena on avartaa suomalaisyleisön musiikillista kokemuskenttää tarjoamalla ohjelmistossa täällä vähemmän tunnettujen artistien tai musiikkikulttuurien musiikkeja. Festivaali toteutetaan pääosin Helsingissä, mutta vuodesta 2010 Etnosoi!-konsertteja on järjestetty myös Tampereella.

Instituutti järjestää myös yksittäisiä konsertteja, yhteistuotantoja ja osallistuu alan tapahtumiin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan ajankohtaista-osiossa.
www.etnosoi.fi

Konsultointi ja tutkimus

Maailman musiikin keskus tarjoaa alaa koskevia konsultointi- ja neuvontapalveluja. Insituutilta voi esimerkiksi kysyä konsultointia erilaisiin tapahtumatuotantoihin sopivista kansainvälisistä tai kotimaisista artisteista, tai laajemmista teemakokonaisuuksista.
Musiikintutkimuksen rinnalla instituutin tilaustutkimustoiminta on erikoistunut taide- ja kulttuuripolitiikkaan sekä musiikkiteollisuuteen. Instituutilta voi tilata alaan liittyviä tutkimuksia.

Tutkimuksia

Koulutus ja työpajat

Maailman musiikin keskus tarjoaa maailman eri musiikkikulttuureihin liittyvää koulutusta ja työpajatoimintaa valtakunnallisesti lapsille sekä aikuisille. Instituutilta voi tilata koulutusta sekä työpajoja omien tarpeidensa pohjalta. Palvelu räätälöidään aina tilaajakohtaisesti. Vuodesta 2010 instituutti on toteuttanut maailman musiikkien ja tanssin koulutusta ja työpajatoimintaa myös Tamperelaisen Kulttuuriosuuskunta Uulun kautta. Uulu on etnomusikologeista koostuva yritys, jonka toimintaan kuuluu lukuisia kulttuuripalveluita. Uulun palveluihin voi tutustua osoitteessa www.uulu.fi.

Maailman musiikin keskus on ollut mukana useissa projekteissa, joiden tavoitteena on ollut tuoda maailman musiikkeja osaksi koulujen ja musiikkioppilaitosten opetustarjontaa. Tavoitteena on kehittää ja rohkaista monikulttuurista musiikinopetusta ja vaikuttaa sekä peruskoulun ja lukion- että musiikkioppilaitosten musiikinopetuksen monipuolistumiseen. Maailman musiikin keskus järjestää mm. länsi-afrikkalaisen ja espanjalaisen musiikin teemaviikkoja helsinkiläisissä päiväkodeissa ja toteuttaa monikulttuurisuuskasvatuksen projekteja.

Kehitysyhteistyö

Maailman musiikin keskus on toteuttanut kehitysyhteistyöhankkeita mm. monissa eteläisen Afrikan SADC-maissa, Länsi-Afrikassa Senegalissa sekä Kuubassa. Vuonna 2009 käynnistyi monipuolisesti musiikin kenttään sekä kirjasto- ja arkistoalaan keskittynyt hanke Tadžikistanissa paikallisen yhteistyökumppanin Bactia Cultural Centren kanssa. Tällä hetkellä valmistellaan Taghreft Tinariwen -järjestön kanssa yhteistyötä Malissa sekä seuraavaa projektia Keski-Aasiassa Kirgisiassa.
Maailman musiikin keskus tarjoaa hankkeiden puitteissa kumppaneilleen asiantuntemusta mm. kulttuurihallinnon, äänentoisto- ja studiotoiminnan sekä kirjasto-ja arkistotoiminnan alalla.

Kenttä-äänitykset

Maailman musiikin keskus on tehnyt lukuisia kenttä-äänitysmatkoja. Instituutin Global Mobile -studio on vieraillut mm. Etiopiassa, Tansaniassa, Sansibarilla, Setumaalla, Udmurtiassa, Mordvassa, Kuubassa, Zimbabwessa, Botswanassa, Malawissa, Mosambikissa, Tuvassa ja Senegalissa.

Strategia


VISIO
Musiikin moninaisuus kuuluu, näkyy ja kukoistaa Suomessa.
Maailman musiikin keskuksella on vahva rooli yksilöiden ja yhteisöjen toiminnan mahdollistajana ja musiikillisten identiteettien vahvistajana.
ARVOT
Yhdenvertaisuus
Moninaisuus
Saavutettavuus
Ilmaisunvapaus
MISSIO
Maailman musiikin keskus edistää musiikkien moninaisuutta, tukee ilmaisunvapautta ja toimii asiantuntevana vaikuttajana yhteiskunnassa.
PAINOPISTEET VUOSILLE 2023 - 2027
  • Toimintamme tukee maailman musiikkikulttuurien moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.
  • Tuotamme tietoa, kokemuksia ja elämyksiä maailman musiikeista.
  • Kannustamme eri taustoista tulevia muusikoita ja musiikinharrastajia luovuuteen ja oman tarinansa kertomiseen musiikin keinoin.
  • Vaikutamme eritaustaisten muusikoiden osallisuuden lisääntymiseen musiikin kentällä ja kulttuuripolitiikan päätöksenteossa.
  • Koko toimintamme rakentuu kestävän tulevaisuuden periaatteille.