Väitös DJ:n merkityksestä kulttuurisen välittäjänä

Väitös DJ:n merkityksestä kulttuurisen välittäjänä

Kim Ramstedtin musiikkitieteellinen väitöskirja DJ:stä kulttuurisena välittäjänä esitetään julkisesti tarkastettavaksi lauantaina 9. joulukuuta 2017 klo 12 Sibelius-museon konserttisalissa (Piispank. 17, Turku). Väitöskirjan otsikkona on ”DJs as Cultural Brokers. The Performance and Localization of Recorded Music Across Time and Space”. Opponenttina toimii johtaja Martin Cloonan (TIAS, Turun yliopisto) ja kustoksena professori Johannes Brusila, Åbo Akademi.

Väitöskirja on sähköisessä muodossa Doriassa: http://www.doria.fi/handle/10024/147567

Lisätietoja: http://www.abo.fi/public/News/Item/item/13419

Avhandling om dj:n som kulturell medlare

Kim Ramstedt disputerar på en musikvetenskaplig avhandling om dj:n som kulturell medlare lördagen den 9 december 2017 kl. 12 i Sibeliusmuseums konsertsal (Biskopsg. 17, Åbo). Avhandlingen heter ”DJs as Cultural Brokers. The Performance and Localization of Recorded Music Across Time and Space”. Opponent är direktör Martin Cloonan (TIAS, Åbo universitet) och kustos är professor Johannes Brusila, Åbo Akademi.

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: http://www.doria.fi/handle/10024/147567

För mera information: http://www.abo.fi/public/News/Item/item/13419