Tangoa Hopeajoelta Lemmenjoelle - Tango from Río de la Plata to Lemmenjoki river

FT, dosentti, musiikintutkija Alfonso Padilla sai Koneen Säätiön vuoden 2016 apurahahaussa  100 000 euron apurahan hankkeeseensa Suomalainen tango – Historia, tyylikehys ja merkitys. Lisää hankkeesta Koneen Säätiön sivulta.

Alfonso Padilla received EUR 100.000 grant in 2016 for his project The Finnish Tango: Its History, Style Development and Significance.
Please read more about the project on the Kone Foundation homepage.