Taiteilija-allianssi Suomeen

Taiteilija-allianssia koskeva, Sepo Koskisen laatima selvitys löytyy kokonaisuudessaan opetus- ja kulttuuriministeriön sivustolta:

https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-614-0