Musiikin teorian työpaja - Workshop on Music Theory

 
 

GMC Living Room Sessions Special

Musiikin teorian työpaja: ke 10. - to 11. ja ti 23. - ke 24.5.2017 - Joka päivä klo 17 - 20.30

Workshop on Music Theory: Wed 10 - Thu 11 and Tue 23 - Wed 24 May 2017 - Every day from 5 - 8.30 pm

Musiikin teorian työpajassa käsitellään laajasti musiikin teorian ja kirjoitetun musiikin keskeisiä elementtejä. Kurssimateriaalit muotoutuvat oppilaiden tarpeiden mukaan. Tavoitteena on tehostaa ymmärrystä kirjoitettuun musiikkiin ja pyrkiä antamaan valmiuksia musiikin kirjoittamiseen itsenäisesti. Kurssi soveltuu aloittelijoista pidemmällä oleviin, koska jokaista ohjataan tasonsa ja tarpeidensa mukaan. Kirjoitettu musiikki on keskeinen osa musiikin ammattilaisena toimimisessa ja sen ymmärtäminen antaa huomattavasti laajemmat työmahdollisuudet kentällä.

At the Workshop on Music Theory you will be presented a large amount of the basic elements of music theory and written music. This is a tailor-made course where the content of the workshop will be created according to the needs of the participants. The goal is to coach the participants in understanding of written music and to encourage the participants in writing music themselves. The course suits both beginners and advanced students as everyone will be tutored individually. Written music is a key element in working as a professional in the Western music scene. It also may be a key to work possibilities eg. in different music productions.

Opettaja / Teacher: Joonas Widenius, muusikko/musiikkipedagogi - musician / music pedagogue

Ilmoittautumiset 8.5. mennessä tähän osoitteeseen / Please enlist yourself by May 8th to this address:


Osallistuminen on maksutonta. / There is no admission fee.
Kurssi järjesteään Maailman musiikin keskuksessa, Hämeentie 34 D, 00530 Helsinki.
The course takes place at Global Music Centre, Hämeentie 34 D, 00530 Helsinki.

Jos sinulla on erikoistoiveita kurssia koskien kerro meille niistä ilmoittautumisen yhteydessä kiitos!
Should have special requests concerning the course please let us know when you enlist yourself!

Järjestää / Organized by:
Maailman musiikin keskus - Global Music Centre www.globalmusic.fi
&
KSL Kansan Sivistystyön Liitto - The Civic Association for Adult Learning www.ksl.fi