Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, kulttuurihyvinvointi

Uusi kulttuurihyvinvoinnin Master- eli ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus tuottaa laaja-alaista osaamista erilaisiin sosiaali- ja terveysalan sekä taidealan asiantuntija-, kehittämis ja koordinointitehtäviin ja näiden yhdyspinnoille. Monialainen koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuuri- ja taidealan ammattilaisille, jotka haluavat edistää osallisuutta, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja terveyttä kulttuurin ja taiteen välityksellä sekä yksilöiden että yhteisöjen tasolla koko yhteiskunnassa. Hae koulutukseen syksyn yhteishaussa 4. - 18.9.2019:

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto: http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/kulttuurialan-...
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto: http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/sosiaali-ja-te...

https://www.youtube.com/watch?v=0UkncuKDgs4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR...