Jazz & Etno Finland LIVE -tukea haettavissa 9.3. mennessä

Jazz & Etno Finland LIVE -tukea haettavissa
Jazz & Etno Finland LIVE on vuonna 2016 käynnistynyt hanke, jonka tarkoituksena on
vakiinnuttaa musiikin vapaalle kentälle uudenlainen tukimalli, jota voidaan jatkossa käyttää myös
muissa musiikkilajeissa. Jazz & Etno Finland LIVE -tukea jaetaan ammattimaiseen ja säännölliseen
jazzia ja/tai etnoa (kansanmusiikki ja maailmanmusiikki) tarjoavaan klubi/konserttitoimintaan
vuodelle 2018. Tuki tunnettiin aikaisempina vuosina nimellä Jazz Finland LIVE.


Tukea myönnetään paikallisille ammattimaisille klubi/konserttitoiminnan järjestäjille
loppuvuodeksi esiintyjien palkkioihin. Tuen saaminen edellyttää kuntarahoitusta, ja tuki voi olla
enintään kaksinkertainen kuntarahoitukseen nähden. Toiminnan säännöllisyys tarkoittaa vähintään
kerran kuukaudessa järjestettäviä konsertteja vähintään seitsemänä kuukautena loppuvuoden aikana.
Tukea on mahdollista hakea maaliskuusta 2018 alkaen järjestettäviin jazz- ja etnokonsertteihin.
Ammattimaisuuskriteerin täyttämiseksi muusikkokohtaisen palkkiotason tulee olla vähintään 200
euroa per konsertti, ja markkinoinnista täytyy huolehtia asianmukaisesti. Jazzliiton tai
Kansanmusiikkiliiton kiertueisiin tai yhteistuotantokiertueisiin sisältyviä esiintymisiä ei tueta.
Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon miten esitetty ohjelmisto suhteutuu musiikkialan
teeseihin tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Tukea haetaan ammattimaisesti toimivien muusikoiden, musiikkiyhdistysten, musiikkiklubien,
konserttitalojen, alan yritysten ja yksittäisten tapahtumantuottajien kotimaassa järjestämiin
konserttisarjoihin.


Hakemukset on toimitettava Musiikin edistämissäätiölle 9.3.2018 mennessä. Mikäli hakija on
saanut Jazz Finland LIVE -tukea vuonna 2017, sen tulee olla selvitetty MES:lle ennen vuoden 2018
tuen hakemista.
HAKUOHJEET:
Tukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella missä näkyy seuraavat tiedot:
• hakijan nimi ja yhteystiedot
• haettava summa
• konserttitoiminnan kuvaus: montako hankkeen rahoituksella toteutettavaa konserttia
järjestetään vuonna 2018
• esiintyjät: esimerkkejä tulevista esiintyjistä mm. yhtyeet, kokoonpanot, yksittäiset artistit, yms.
• arvio henkilötyöpäivistä (konserteissa esiintyvien muusikoiden työpäivien määrä)
• kustannusarvio (sisältäen artistien matka- ja majoituskulut)
• rahoitussuunnitelma/tulot (pääsylippu, sponsoritulot, kuntarahoitus)


Tiedustelut: Musiikin edistämissäätiö

Pieni Roobertinkatu 16 00120 Helsinki, email: mes(at)musiikinedistamissaatio.fi,
puh. 09-6803 4040