Haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on käynnistynyt

 
 

Haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on käynnistynyt

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tuli Suomessa voimaan keväällä 2013. Sopimusta lähdettiin Suomessa toteuttamaan Museoviraston johdolla monipuolisesti ja monista muista maista poikkeavilla tavoilla, mm. osallistavan ja avoimen wikiluettelon avulla. Luetteloon on helmikuusta 2016 lähtien koottu ilmoituksia elävästä aineettomasta perinnöstä. Yli sata toimijaa on kertonut perinteistään ja wikiluettelossa on jo yli 80 ilmoitusta viidellä eri kielellä. Nyt Unescon sopimuksen monivaiheisessa toteuttamisessa ollaan Suomessa siinä vaiheessa, että haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on käynnistynyt.

Elävän perinnön wikiluettelointi on osoittanut, että maamme monimuotoisten elävien perinteiden kirjon parissa toimii valtavasti ihmisiä. Wikiluetteloon on tullut ilmoituksia kaikkialta Suomesta eri aihealueilta. Perinteet voivat liittyä esimerkiksi esittäviin taiteisiin, musiikkiin ja tanssiin, suulliseen perinteeseen, ruokaperinteisiin, käsityötaitoihin, leikkeihin tai luontoon. Luettelosta löytyvät jo mm. aavetarinat, sirkuskulttuuri, jokamiehenoikeudet, keppihevosharrastus, räsymaton kudonta ja romanien lauluperinne.

Seuraava askel Unescon sopimuksen toimeenpanossa Suomessa on Elävän perinnön kansallinen luettelo. Siihen elävän aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen osallistuvat ja perinteen harjoittamista ja ylläpitämistä edistävät yhteisöt, yhdistykset tai yksityishenkilöiden ryhmät voivat esittää wikiluettelossa jo olevia kohteita. Esitysten ytimessä tulee olla tekeminen, harjoittaminen ja välittäminen ihmisiltä toisille. Hyviä käytäntöjä kootaan vain Elävän perinnön wikiluetteloon.

Kansallinen luettelo tekee asialle omistautuneiden työtä näkyväksi ja voi vahvistaa perinteiden asemaa. Kansallisen luettelon kohteista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö Museoviraston ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän esityksestä. Ehdotuksia arvoivat myös eri alojen toimijat. Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Myös päätökset Unescoon lähetettävistä ehdotuksista tekee opetus- ja kulttuuriministeriö Museoviraston ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän esityksestä.

Haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon päättyy 30.4.2017.
Seuraavan kerran kansalliseen luetteloon voi hakea aikaisintaan vuonna 2019.

Hakemus Elävän perinnön kansalliseen luetteloon

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Elävän perinnön kansallinen luettelo

Hakemus on tehtävä hakulomaketta käyttäen.

 

Elävän perinnön wikiluettelo http://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi

 

Lisätietoja
Leena Marsio, Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori, Museovirasto, leena.marsio(at)museovirasto.fi, puh. 0295 33 6017

Mirva Mattila, Ylitarkastaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö, mirva.mattila(at)minedu.fi, puh. 0295 33 0269

 

www.aineetonkulttuuriperinto.fi
https://www.facebook.com/elavaperinto/

 

***************************************

Ansökningstiden till den nationella förteckningen över levande kulturarv har inletts

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet trädde i Finland i kraft våren 2013. I Finland började man under ledning av Museiverket genomföra konventionen mångsidigt och annorlunda än i många andra länder, bl.a. med hjälp av en engagerande och öppen wikiförteckning. Sedan februari 2016 har man i Wiki-förteckningen över levande kulturarvet kunnat lägga till uppgifter om levande immateriella traditioner. Över hundra aktörer har berättat om sina traditioner och wikiförteckningen har redan över 80 anmälningar på fem olika språk. Unesco-konventionen genomförs i Finland i flera skeden och nu öppnas den nationella förteckningen över det levande kulturarvet för ansökningar.


Wikiförteckningen över det levande kulturarvet har visat att många människor är verksamma inom de olika domänerna av levande traditioner i vårt land. Till wikiförteckningen har det kommit in anmälningar om olika temaområden från hela Finland. Traditionerna kan till exempel ha anknytning till scenkonst, musik och dans, muntliga traditioner, mattraditioner, hantverkskunnande, lekar eller naturen. I förteckningen finns redan bl.a. berättelser om vålnader, cirkuskultur, allemansrätt, käpphästar, vävning av trasmattor och romers sångtraditioner.

Nästa steg i genomförandet av Unesco-konventionen i Finland är den nationella förteckningen över det levande kulturarvet. De lokalsamhällen, föreningar eller grupper av privatpersoner som deltar i tryggande av det levande immateriella kulturarvet samt främjar och utövar traditioner kan föreslå element som redan finns i wikiförteckningen. Förslagens kärna ska inriktas på görande, utövande och överföring mellan människor. God praxis samlas enbart in genom wikiförteckningen över det levande kulturarvet.

Den nationella förteckningen synliggör det arbete som engagerade grupper utför samt stärker traditionernas ställning. Utgående från beredningar av Museiverket och expertgruppen för det immateriella kulturarvet beslutar Undervisnings- och kulturministeriet om vilka element som införs i den nationella förteckningen. Förslagen bedöms också av aktörer inom olika domäner. Elementen i den nationella förteckningen kan föreslås till Unescos internationella förteckningar över det immateriella kulturarvet. På förslag av Museiverket och expertgruppen för det immateriella kulturarvet beslutar även Undervisnings- och kulturministeriet om nomineringar som skickas till Unesco.

Ansökan till den Nationella förteckningen över det levande kulturarvet https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Elävän perinnön kansallinen luettelo/sv
Ansökan ska lämnas med ansökningsformuläret.

Wikiförteckningen över det levande kulturarvet https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi

Mer information
Leena Marsio, koordinator för immateriellt kulturarv, Museiverket, leena.marsio(at)museovirasto.fi, tfn 0295 33 6017

Mirva Mattila, överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet, mirva.mattila(at)minedu.fi, tfn 0295 33 0269

www.aineetonkulttuuriperinto.fi
https://www.facebook.com/elavaperinto/