Uusi suomenkielinen yleisteos/ oppikirja musiikkiteollisuudesta

Kirjoittajahaku, saa jakaa!

UUSI SUOMENKIELINEN YLEISTEOS/OPPIKIRJA MUSIIKKITEOLLISUUDESTA

Haemme kirjoittajia ja aiheita uutta suomenkielistä musiikkiteollisuutta käsittelevää yleisteosta
varten. Kirja on soveltuva myös oppikirjaksi musiikkiteollisuutta käsitteleviin opintoihin.
Kirjan tavoite on päivittää suomenkielinen musiikkiteollisuutta käsittelevä oppimateriaali
vastaamaan 2020-luvun todellisuutta alalla. Yksin kirjan tarkoituksista on toimia työkaluna
musiikkiteollisuutta käsittelevien kurssien opettajille Suomessa. Suomenkielisen oppikirjan tai
yleisteoksen puuttuminen on noussut esiin niin musiikkiteollisuutta käsittelevien kurssien
järjestäjien taholla, että opinnäytteiden tekijöiden keskuudessa.

Kirja on tyyliltään puoliakateeminen. Tekstien on hyvä viitata lähdekirjallisuuteen, mutta kirjoittajat
voivat ammentaa myös omista kokemuksista musiikkiteollisuuden sisältä. Perspektiivinä kirjassa
on Suomi, mutta viittaukset laajempiin, kansainvälisiin yhteyksiin ovat sallittuja silloin kun ne
selittävät ja taustoittavat ilmiötä tai asiaa.

Kirjan toimittajina toimivat musiikkitieteilijät Tiina Käpylä, FT, sekä Tuomas Auvinen, FT.
Kirjoittajiksi on jo nyt lupautunut musiikintutkijoita sekä musiikkiteollisuuden toimijoita kentän
sisältä, lisää kirjoittajia kuitenkin etsitään kattavan ja monipuolisen teoksen varmistamiseksi.

Etsimme kirjoittajaa vielä ainakin seuraaville aiheille:
• Levyteollisuus
• Klassisen musiikin teollisuus
• Radio/ TV musiikkiteollisuuden osa-alueena (Ml. striimauspalvelut)
• Voit ehdottaa myös omaa aihetta teokseen

Kirjan luvuista ei valitettavasti voida maksaa palkkiota, vaan se julkaistaan akateemisen
julkaisuperiaatteen mukaisesti, tekstit kirjoitetaan aihetta sivuavien tutkimusrahoitusten tai
palkkatyösuhteiden puitteissa. Jokainen kirjoittaja saa kuitenkin ainakin yhden oman kappaleen
kirjasta. Pyydämme 200-300 sanan ehdotuksia kirjan luvuista, joiden ohessa kerrot hieman myös
itsestäsi: yhteystiedot, mahdollinen affiliaatio ja suhteesi ehdottamasi tekstin aiheeseen.

Kirjan aikataulu on alustavasti seuraava: vuoden 2021 kuluessa kirjoitetaan kirjan luvut ja
hankitaan kustantaja teokselle. Vuoden 2022 alussa tekstit menevät vertaisarviointiin ja tämän
jälkeen korjauskierros. Kirja ilmestyy näillä näkymin vuoden 2022 loppukeväästä. Kirjoittajille
järjestetään tapaamisia ja kirjoitustyöpajoja (todennäköisesti etäyhteydellä) työn tueksi.
Lukujen pituus 35 000 merkkiä välilyönteineen.

Tarvittaessa kysy lisää ja lähetä ehdotuksesi 30.3.2021 mennessä päätoimittajalle Tiina Käpylälle
osoitteeseen: